Sa čime se suočava dete koje ima disleksiju?

U svakom školskom odeljenju u proseku ima bar po troje dece sa disleksijom – poremećajem sposobnosti čitanja i razumevanja pročitanog. U Srbiji nema standardizovanog upitnika za procenu da li neko dete ima ovaj poremećaj, pa se često kasno i otkrije, a kada se i utvrdi da imaju disleksiju pred mališanima je veliki izazov. Prema rečima…
Read more